Canonul ortodoxiei. Sinodul VII ecumenic Vol.1+2 – Ioan I. Ica

Canonul ortodoxiei. Sinodul VII ecumenic Vol.1+2 – 1. Definind dogmatic icoanele (691–810). 2. Definitivand dogmatic orthodoxia (815–1351) Volumul 1.Definind dogmatic icoanele (691–810) – 852 pagini Volumul 2.Definitivand dogmatic orthodoxia (815–1351) – 1226 pagini Cuprins: 1. DEFININD DOGMATIC ICOANELE (691–810) Sinodul VII Ecumenic si canonul orthodoxiei I. Prima iconomahie bizantina si combaterea ei Combaterea teologica a primei iconomahii bizantine Ioan din Damasc, Cuvantul impotriva iconomahilor — sinoptic Oficializarea primei iconomahii bizantine Ecloga [Selectia] legilor, prolog (741) Selectia Legii mozaice Hotararea eretica a sinodului iconomah de la Hieria-Vlaherne (8 august 754) „Interogatiile” imparatului Constantin V, fragmente Eusebiu al Cezareii, Epistola catre Constantia, fragmente Combaterea sinodala a primei iconomahii bizantine: Sinodul al doilea de la Niceea, 785–787 Ordinul imparatilor catre Adrian I al Romei (29 august 785) Cuvantul de aparare al lui Tarasios (decembrie 784) Relatare succinta despre actele dinaintea Sinodului (786) Rezumatul Actelor Sesiunea I Actul I (24 septembrie 787) [Ordinul imparatilor catre Sinod / Libelul lui Vasile al Ancyrei / Libelul lui Teodosie al Amorionului] Sesiunea II Actul II (26 septembrie 787) [Adrian I al Romei catre imparati / Adrian I al Romei catre Tarasios] Sesiunea III Actul III (28 septembrie 787) [Tarasios, Sinodica catre patriarhii orientali / Episcopii orientali catre Tarasios / Teodor al Ierusalimului, Sinodica pentru patriarhii orientali] Sesiunea IV Actul IV (1 octombrie 787) [Grigorie II al Romei catre Germanos al Constantinopolului / Germanos al Constantinopolului catre Ioan al Synadei / Germanos al Constantinopolului catre Constantin al Nacoleii / Germanos al Constantinopolului catre Toma al Claudiopolisului / Declaratie de credinta si semnaturi] Sesiunea V Actul V (4 octombrie 787) Sesiunea VI Actul VI (6 octombrie 787) [Respingerea hotararii de la Hieria din 8 august 754] Sesiunea VII Actul VII (13 octombrie 787) [Hotararea dogmatica, semnaturi, aclamatii] Scrisorile sinodale Tarasios si Sinodul catre imparati (13 octombrie 787) Sinodul catre clerul constantinopolitan (13 octombrie 787) Tarasios catre Adrian I al Romei (13 octombrie 787) Alocutiunea encomiastica Discursul de elogiere al diaconului Epifanie (13 octombrie 787) Canoanele Canoane bisericesti pronuntate de al doilea Sinod de la Niceea Anexe Scrisori despre simonie [Teodor Studitul catre Arsenie / Teodor Studitul catre citetul Stefan Tarasios catre Ioan egumenul (788)] Tarasios catre Adrian I al Romei despre simonie (789) Tarasios catre episcopii sicilieni (790) Cum anume trebuie inteles „Numele Incomunicabil” Actul VIII (23 octombrie 787) Excurs: Listele episcopale II. Receptari dificile in Occident — Aachen si Roma Papa Adrian in apararea Sinodului de la Niceea [Simbolul niceean / Simbolul constantinopolitan / Simbolul zis „atanasian” / Simbolul carolingian / Marturisirea carolina] Raspunsul papei Adrian dat regelui Carol (791–792) Opul regelui Carol contra Sinodului (792) — prefata si sumar Anexa Grigorie I al Romei catre Serenus al Marsiliei (iulie 599 si octombrie 600) Carol cel Mare si Leon III al Romei in confruntare pentru Simbolul credintei Ierusalim — Aachen — Roma (807–810) [Incidentul de la Ierusalim, 807–808 / Sinodul de la Aachen, noiembrie 809 / Discutia de la Roma, 810 / Textul Simbolului de credinta pus de Leon III, 890 / Fotios patriarhul despre papa Leon III, 890] Anexe Secretele unui „decret” fondator apocrif „Decretul lui Constantin” (Constitutum Constantini) (cca 830–840) Ecouri in epoca reformelor si confesiunilor Jean Calvin, Din Invatatura religiei crestine (1559) Conciliul de la Trento: decretele despre Simbol (1546) si despre cultul sfintilor si al icoanelor (1563) [Marturisirea tridentina, 1564] 2. DEFINITIVAND DOGMATIC ORTHODOXIA (815–1351) III. A doua iconomahie bizantina si combaterea ei A doua iconomahie bizantina: protestele unui patriarh si ale unui monah Nichifor patriarhul, Cuvant apologetic (decembrie 814–martie 815) Teodor Studitul catre sinod in numele egumenilor (aprilie 815) Teodor Studitul catre Pascal al Romei (816 si 817) Oficializarea celei de-a doua iconomahii bizantine Sinodul iconomah de la Sfanta Sofia (Constantinopol, aprilie 815) Mihail II si Teofil catre Ludovic cel Pios (10 aprilie 824) Combaterea teologica a celei de-a doua iconomahii bizantine Teodor Studitul, Antireticele impotriva iconomahilor (815–816) Anexa Grigorie al Nyssei, Epistola catre fratele sau, Petru, despre diferenta dintre fiinta si ipostasa (379–381) Rezistenta ecleziala la cea de-a doua iconomahie bizantina Nichifor patriarhul, Douasprezece articole (821) Teodor Studitul catre imparatul Mihail in numele egumenilor (821) Teodor Studitul catre Leon trezorierul (823) Teodor Studitul catre imparatii Mihail si Teofil (826) IV. Trei triumfuri si doi patriarhi Patriarhul Metodios si triumful liturgic al icoanelor Duminica si Sinodiconul Orthodoxiei (2 martie 844) Protocolul imperial si tipicul bisericesc Imparatul la Liturghie la Sfanta Sofia — Cartea ceremoniilor (938–940) La Duminica Orthodoxiei — protocolul imperial La Duminica Orthodoxiei — tipicul patriarhal si cel monahal Anexa Secretele unei corespondente fictive intre Roma si Constantinopol Corespondenta cu imparatul Leon III atribuita lui Grigorie II al Romei Patriarhul Fotios si triumful iconografic al icoanelor Omilia la inaugurarea bisericii Farului din Palat (864–866) Omilia la inaugurarea mozaicul absidei Sfintei Sofia (29 martie 867) Patriarhul Fotios si triumful canonic al Sinodului VII Ecumenic [Canoanele sinodului roman, 863 / Canoanele sinodului roman, 869 / Libellus satisfactionis, 869] Sinodul „Primul-Al Doilea” (Constantinopol, 861) — acte si canoane Scrisoarea catre Mihail, principele Bulgariei (865) Scrisoarea circulara catre patriarhii rasariteni (867) Omilia la incheierea Sinodului de la Constantinopol (august–septembrie 867) Anexe Sinodul ecumenic antifotian de la Constantinopol (869–870) [Actul VIII (5 noiembrie 869): condamnarea ultimului iconomah / Actul X (28 februarie 870): hotararea / canoane] Un istoric ignatian al sinoadelor Sinodiconul tuturor sinoadelor Sinodul Ecumenic de unire de la Constantinopol (879–880) [Actul IV (24 decembrie 879): reconcilierea / Actul V (27 ianuarie 880): Sinodul de la Niceea ca al VII-lea Ecumenic si canoane / Actele VI–VII (3 si 13 martie 880): Hotararea despre Simbolul de credinta] Ioan VIII al Romei catre Fotios patriarhul (august 880) Ioan VIII al Romei catre imparati (13 august 880) Anastasius Bibliotecarul catre Ioan VIII al Romei. Prefata la traducerea latina a Actelor Sinodului VII Ecumenic (873) Patriarhul Fotios legislatorul Introducerea la lege, prologul si titlurile I–III (886) Patriarhul Fotios si decisivul secol IX [Marturisirea lui Gottschalk / Canoanele sinodului de la Quierzy, 853] Epistola regelui Carol despre cultivarea literelor (780–785) Regele Carol, Povatuirea generala (Aachen, 23 martie 789) Canoanele dogmatice ale Sinodului de la Valence (8 ianuarie 855) Canoanele Sinodului de la Orange contra semipelagianismului (3 iulie 529) Sinod contra ereziei lui Pelagiu si Celestin (Cartagina, 1 mai 418) Sinodul de la Worms impotriva rasaritenilor (13 mai 868) Fotios al Constantinopolului catre arhiepiscopul Aquileii impotriva lui „Filioque” (883–884) V. Defini(tiva)nd dogmatic orthodoxia — Tomosuri si Marturisiri Controversa tetragamiei lui Leon VI Tomosul Sinodului unirii (9 iulie 920) Controversa dogmatizarii lui „Filioque” si a monarhiei pontificale [Actul sinodal din 20 iulie 1054 / Bula Unam Sanctam, 1302 / Dictatus papae, 1075 / Proprie auctoritates / Monarhie pontificala vs pentarhie patriarhala / Definitia sinodala despre purcederea Duhului Sfant, 1234 / Marturisirea lui Clement IV, 1267 / Juramantul lui Mihail VIII, 1274 / Constitutia dogmatica despre Sfanta Treime, Lyon, 1274] Monarhia lui Petru impotriva pentarhiei patriarhilor [Inocentiu III catre Alexios III Anghelos, august 1198 / Inocentiu III catre Ioan X Kamateros, august 1198 / Ioan X Kamateros catre Inocentiu III, februarie 1199 / Inocentiu III catre Ioan X Kamateros, 12 noiembrie 1199 / Ioan X Kamateros catre Inocentiu III, primavara 1200 / Inocentiu III catre clericii cruciati din Constantinopol, 13 noiembrie 1204 / Inocentiu III catre clericii latini din Constantinopol, 12 februarie 1205 / Inocentiu III catre imparatul latin din Constantinopol, 15 mai 1205 / Ioan X Kamateros, Despre cum a ajuns tare impotriva noastra latinul, 1205] Raspunsul lui Vasilios al Kerkyrei la chemarea de a participa la Conciliul Lateran IV (1214) Papa Inocentiu III in Conciliul general Lateran IV (20 noiembrie 1215). Constitutii dogmatice si canonice Controversa in jurul Persoanei Sfantului Duh Proiect de Sinodicon al Duhului Sfant (1285) Tomosul Sinodului de la Vlaherne despre purcederea Duhului Sfant (15 august 1285) Marcu al Efesului, Expunere despre sinodul tinut la Florenta (iulie 1439) Marcu al Efesului, Marturisire a credintei celei drepte expuse la Florenta (mai–iunie 1439) Definitia credintei a sinodului unionist de la Ferrara-Florenta (6 iulie 1439) „Unirea” de la Florenta — instructiuni de aplicare. Marturisirea lui Urban VIII (Roma, 1633) Marcu al Efesului, Enciclica impotriva greco-latinilor si a sinodului de la Florenta (1440–1441) Hotararea sinodala de anulare a sinodului de la Florenta (Constantinopol, septembrie 1483–august 1484) Randuiala reprimirii celor care se intorc la Biserica orthodoxa si catholica a Rasaritului Dogmatizarea luminii si a energiilor divine necreate [Bula Benedictus Deus, 1336] Tomosul aghioritic (august 1340) Tomosul Sinodului de la Sfanta Sofia (iunie–iulie 1341) Tomosul Sinodului de la Vlaherne (mai–august 1351) Marturisirea de credinta a sfantului Grigorie Palama Tomosul Sinodului de la Patriarhie (martie–aprilie 1368) VI. Triumful liturgic perpetuu al Orthodoxiei Patriarhi si Sinoade Ecumenice in Sinaxare Sinaxarul constantinopolitan Sinodiconul Orthodoxiei Sinodiconul care se citeste in Duminica Orthodoxiei Carari moderne si contemporane — momente, interpretari, perspective [Iconoclasmul european si primele editii / Bizantul iluministilor — „superstitie si barbarie” / Bizantul in „fenomenologia Spiritului” a lui Hegel / Nasterea modernitatii revolutionare din „spiritul ioachimismului” / Recuperarea memoriei crestinismului — corpusuri si dictionare / Picturi, mozaicuri, icoane — Dura Europos, Istanbul, Sinai / Icoana rusa si filozofia religioasa / Istoricii rusi din diaspora despre icoana / O teologie ortodoxa a icoanei in diaspora / Fundamentele teologice ale icoanei intr-o lectura exemplara / Monografii bizantine capitale la Paris / Iconoclasmul si istoricii — sub semnul revizionismului / Filozofii si imaginea / Imaginea si icoana — medievisti si teoreticieni ai artelor / „Bizantinism” si dogmatizarea metafizicii / Conciliul Vatican I — canoane si anateme in 1870 / „Civilizatia ortodoxa” in viziune geopolitica / Complexitatile primului mileniu / Surprinzatorul „Bizant” inteles in sfarsit in propriii termeni / „Europa” si geneza ei triplu seculara / „Era seculara” — doua viziuni: politica si antropologica / Uniunea Europeana in criza de identitate / „Adevarata Europa” vs „falsa Europa” — un manifest salutar / In inima crizei actuale — deculturarea generalizata / Doi filozofi la sfarsit de mileniu, despre forma crestina a culturii europene / Cultura si barbaria interioara / Cele „trei orthodoxii” ale Orthodoxiei / „Costul ortodoxiei” / „Costul monoteismului” / Dialectica filozofica — mediere ecleziala / Deconstructii crestine vs crestinism deconstruit / Icoana si viitorul postmetafizic al crestinismului]

Descriere

Aici Canonul ortodoxiei. Sinodul VII ecumenic Vol.1+2 – Ioan I. Ica pret super Online Astazi

Canonul ortodoxiei. Sinodul VII ecumenic Vol.1+2 – Ioan I. Ica

Canonul ortodoxiei. Sinodul VII ecumenic Vol.1+2 – 1. Definind dogmatic icoanele (691–810). 2. Definitivand dogmatic orthodoxia (815–1351) Volumul 1.Definind dogmatic icoanele (691–810) – 852 pagini Volumul 2.Definitivand dogmatic orthodoxia (815–1351) – 1226 pagini Cuprins: 1. DEFININD DOGMATIC ICOANELE (691–810) Sinodul VII Ecumenic si canonul orthodoxiei I. Prima iconomahie bizantina si combaterea ei Combaterea teologica a primei iconomahii bizantine Ioan din Damasc, Cuvantul impotriva iconomahilor — sinoptic Oficializarea primei iconomahii bizantine Ecloga [Selectia] legilor, prolog (741) Selectia Legii mozaice Hotararea eretica a sinodului iconomah de la Hieria-Vlaherne (8 august 754) „Interogatiile” imparatului Constantin V, fragmente Eusebiu al Cezareii, Epistola catre Constantia, fragmente Combaterea sinodala a primei iconomahii bizantine: Sinodul al doilea de la Niceea, 785–787 Ordinul imparatilor catre Adrian I al Romei (29 august 785) Cuvantul de aparare al lui Tarasios (decembrie 784) Relatare succinta despre actele dinaintea Sinodului (786) Rezumatul Actelor Sesiunea I Actul I (24 septembrie 787) [Ordinul imparatilor catre Sinod / Libelul lui Vasile al Ancyrei / Libelul lui Teodosie al Amorionului] Sesiunea II Actul II (26 septembrie 787) [Adrian I al Romei catre imparati / Adrian I al Romei catre Tarasios] Sesiunea III Actul III (28 septembrie 787) [Tarasios, Sinodica catre patriarhii orientali / Episcopii orientali catre Tarasios / Teodor al Ierusalimului, Sinodica pentru patriarhii orientali] Sesiunea IV Actul IV (1 octombrie 787) [Grigorie II al Romei catre Germanos al Constantinopolului / Germanos al Constantinopolului catre Ioan al Synadei / Germanos al Constantinopolului catre Constantin al Nacoleii / Germanos al Constantinopolului catre Toma al Claudiopolisului / Declaratie de credinta si semnaturi] Sesiunea V Actul V (4 octombrie 787) Sesiunea VI Actul VI (6 octombrie 787) [Respingerea hotararii de la Hieria din 8 august 754] Sesiunea VII Actul VII (13 octombrie 787) [Hotararea dogmatica, semnaturi, aclamatii] Scrisorile sinodale Tarasios si Sinodul catre imparati (13 octombrie 787) Sinodul catre clerul constantinopolitan (13 octombrie 787) Tarasios catre Adrian I al Romei (13 octombrie 787) Alocutiunea encomiastica Discursul de elogiere al diaconului Epifanie (13 octombrie 787) Canoanele Canoane bisericesti pronuntate de al doilea Sinod de la Niceea Anexe Scrisori despre simonie [Teodor Studitul catre Arsenie / Teodor Studitul catre citetul Stefan Tarasios catre Ioan egumenul (788)] Tarasios catre Adrian I al Romei despre simonie (789) Tarasios catre episcopii sicilieni (790) Cum anume trebuie inteles „Numele Incomunicabil” Actul VIII (23 octombrie 787) Excurs: Listele episcopale II. Receptari dificile in Occident — Aachen si Roma Papa Adrian in apararea Sinodului de la Niceea [Simbolul niceean / Simbolul constantinopolitan / Simbolul zis „atanasian” / Simbolul carolingian / Marturisirea carolina] Raspunsul papei Adrian dat regelui Carol (791–792) Opul regelui Carol contra Sinodului (792) — prefata si sumar Anexa Grigorie I al Romei catre Serenus al Marsiliei (iulie 599 si octombrie 600) Carol cel Mare si Leon III al Romei in confruntare pentru Simbolul credintei Ierusalim — Aachen — Roma (807–810) [Incidentul de la Ierusalim, 807–808 / Sinodul de la Aachen, noiembrie 809 / Discutia de la Roma, 810 / Textul Simbolului de credinta pus de Leon III, 890 / Fotios patriarhul despre papa Leon III, 890] Anexe Secretele unui „decret” fondator apocrif „Decretul lui Constantin” (Constitutum Constantini) (cca 830–840) Ecouri in epoca reformelor si confesiunilor Jean Calvin, Din Invatatura religiei crestine (1559) Conciliul de la Trento: decretele despre Simbol (1546) si despre cultul sfintilor si al icoanelor (1563) [Marturisirea tridentina, 1564] 2. DEFINITIVAND DOGMATIC ORTHODOXIA (815–1351) III. A doua iconomahie bizantina si combaterea ei A doua iconomahie bizantina: protestele unui patriarh si ale unui monah Nichifor patriarhul, Cuvant apologetic (decembrie 814–martie 815) Teodor Studitul catre sinod in numele egumenilor (aprilie 815) Teodor Studitul catre Pascal al Romei (816 si 817) Oficializarea celei de-a doua iconomahii bizantine Sinodul iconomah de la Sfanta Sofia (Constantinopol, aprilie 815) Mihail II si Teofil catre Ludovic cel Pios (10 aprilie 824) Combaterea teologica a celei de-a doua iconomahii bizantine Teodor Studitul, Antireticele impotriva iconomahilor (815–816) Anexa Grigorie al Nyssei, Epistola catre fratele sau, Petru, despre diferenta dintre fiinta si ipostasa (379–381) Rezistenta ecleziala la cea de-a doua iconomahie bizantina Nichifor patriarhul, Douasprezece articole (821) Teodor Studitul catre imparatul Mihail in numele egumenilor (821) Teodor Studitul catre Leon trezorierul (823) Teodor Studitul catre imparatii Mihail si Teofil (826) IV. Trei triumfuri si doi patriarhi Patriarhul Metodios si triumful liturgic al icoanelor Duminica si Sinodiconul Orthodoxiei (2 martie 844) Protocolul imperial si tipicul bisericesc Imparatul la Liturghie la Sfanta Sofia — Cartea ceremoniilor (938–940) La Duminica Orthodoxiei — protocolul imperial La Duminica Orthodoxiei — tipicul patriarhal si cel monahal Anexa Secretele unei corespondente fictive intre Roma si Constantinopol Corespondenta cu imparatul Leon III atribuita lui Grigorie II al Romei Patriarhul Fotios si triumful iconografic al icoanelor Omilia la inaugurarea bisericii Farului din Palat (864–866) Omilia la inaugurarea mozaicul absidei Sfintei Sofia (29 martie 867) Patriarhul Fotios si triumful canonic al Sinodului VII Ecumenic [Canoanele sinodului roman, 863 / Canoanele sinodului roman, 869 / Libellus satisfactionis, 869] Sinodul „Primul-Al Doilea” (Constantinopol, 861) — acte si canoane Scrisoarea catre Mihail, principele Bulgariei (865) Scrisoarea circulara catre patriarhii rasariteni (867) Omilia la incheierea Sinodului de la Constantinopol (august–septembrie 867) Anexe Sinodul ecumenic antifotian de la Constantinopol (869–870) [Actul VIII (5 noiembrie 869): condamnarea ultimului iconomah / Actul X (28 februarie 870): hotararea / canoane] Un istoric ignatian al sinoadelor Sinodiconul tuturor sinoadelor Sinodul Ecumenic de unire de la Constantinopol (879–880) [Actul IV (24 decembrie 879): reconcilierea / Actul V (27 ianuarie 880): Sinodul de la Niceea ca al VII-lea Ecumenic si canoane / Actele VI–VII (3 si 13 martie 880): Hotararea despre Simbolul de credinta] Ioan VIII al Romei catre Fotios patriarhul (august 880) Ioan VIII al Romei catre imparati (13 august 880) Anastasius Bibliotecarul catre Ioan VIII al Romei. Prefata la traducerea latina a Actelor Sinodului VII Ecumenic (873) Patriarhul Fotios legislatorul Introducerea la lege, prologul si titlurile I–III (886) Patriarhul Fotios si decisivul secol IX [Marturisirea lui Gottschalk / Canoanele sinodului de la Quierzy, 853] Epistola regelui Carol despre cultivarea literelor (780–785) Regele Carol, Povatuirea generala (Aachen, 23 martie 789) Canoanele dogmatice ale Sinodului de la Valence (8 ianuarie 855) Canoanele Sinodului de la Orange contra semipelagianismului (3 iulie 529) Sinod contra ereziei lui Pelagiu si Celestin (Cartagina, 1 mai 418) Sinodul de la Worms impotriva rasaritenilor (13 mai 868) Fotios al Constantinopolului catre arhiepiscopul Aquileii impotriva lui „Filioque” (883–884) V. Defini(tiva)nd dogmatic orthodoxia — Tomosuri si Marturisiri Controversa tetragamiei lui Leon VI Tomosul Sinodului unirii (9 iulie 920) Controversa dogmatizarii lui „Filioque” si a monarhiei pontificale [Actul sinodal din 20 iulie 1054 / Bula Unam Sanctam, 1302 / Dictatus papae, 1075 / Proprie auctoritates / Monarhie pontificala vs pentarhie patriarhala / Definitia sinodala despre purcederea Duhului Sfant, 1234 / Marturisirea lui Clement IV, 1267 / Juramantul lui Mihail VIII, 1274 / Constitutia dogmatica despre Sfanta Treime, Lyon, 1274] Monarhia lui Petru impotriva pentarhiei patriarhilor [Inocentiu III catre Alexios III Anghelos, august 1198 / Inocentiu III catre Ioan X Kamateros, august 1198 / Ioan X Kamateros catre Inocentiu III, februarie 1199 / Inocentiu III catre Ioan X Kamateros, 12 noiembrie 1199 / Ioan X Kamateros catre Inocentiu III, primavara 1200 / Inocentiu III catre clericii cruciati din Constantinopol, 13 noiembrie 1204 / Inocentiu III catre clericii latini din Constantinopol, 12 februarie 1205 / Inocentiu III catre imparatul latin din Constantinopol, 15 mai 1205 / Ioan X Kamateros, Despre cum a ajuns tare impotriva noastra latinul, 1205] Raspunsul lui Vasilios al Kerkyrei la chemarea de a participa la Conciliul Lateran IV (1214) Papa Inocentiu III in Conciliul general Lateran IV (20 noiembrie 1215). Constitutii dogmatice si canonice Controversa in jurul Persoanei Sfantului Duh Proiect de Sinodicon al Duhului Sfant (1285) Tomosul Sinodului de la Vlaherne despre purcederea Duhului Sfant (15 august 1285) Marcu al Efesului, Expunere despre sinodul tinut la Florenta (iulie 1439) Marcu al Efesului, Marturisire a credintei celei drepte expuse la Florenta (mai–iunie 1439) Definitia credintei a sinodului unionist de la Ferrara-Florenta (6 iulie 1439) „Unirea” de la Florenta — instructiuni de aplicare. Marturisirea lui Urban VIII (Roma, 1633) Marcu al Efesului, Enciclica impotriva greco-latinilor si a sinodului de la Florenta (1440–1441) Hotararea sinodala de anulare a sinodului de la Florenta (Constantinopol, septembrie 1483–august 1484) Randuiala reprimirii celor care se intorc la Biserica orthodoxa si catholica a Rasaritului Dogmatizarea luminii si a energiilor divine necreate [Bula Benedictus Deus, 1336] Tomosul aghioritic (august 1340) Tomosul Sinodului de la Sfanta Sofia (iunie–iulie 1341) Tomosul Sinodului de la Vlaherne (mai–august 1351) Marturisirea de credinta a sfantului Grigorie Palama Tomosul Sinodului de la Patriarhie (martie–aprilie 1368) VI. Triumful liturgic perpetuu al Orthodoxiei Patriarhi si Sinoade Ecumenice in Sinaxare Sinaxarul constantinopolitan Sinodiconul Orthodoxiei Sinodiconul care se citeste in Duminica Orthodoxiei Carari moderne si contemporane — momente, interpretari, perspective [Iconoclasmul european si primele editii / Bizantul iluministilor — „superstitie si barbarie” / Bizantul in „fenomenologia Spiritului” a lui Hegel / Nasterea modernitatii revolutionare din „spiritul ioachimismului” / Recuperarea memoriei crestinismului — corpusuri si dictionare / Picturi, mozaicuri, icoane — Dura Europos, Istanbul, Sinai / Icoana rusa si filozofia religioasa / Istoricii rusi din diaspora despre icoana / O teologie ortodoxa a icoanei in diaspora / Fundamentele teologice ale icoanei intr-o lectura exemplara / Monografii bizantine capitale la Paris / Iconoclasmul si istoricii — sub semnul revizionismului / Filozofii si imaginea / Imaginea si icoana — medievisti si teoreticieni ai artelor / „Bizantinism” si dogmatizarea metafizicii / Conciliul Vatican I — canoane si anateme in 1870 / „Civilizatia ortodoxa” in viziune geopolitica / Complexitatile primului mileniu / Surprinzatorul „Bizant” inteles in sfarsit in propriii termeni / „Europa” si geneza ei triplu seculara / „Era seculara” — doua viziuni: politica si antropologica / Uniunea Europeana in criza de identitate / „Adevarata Europa” vs „falsa Europa” — un manifest salutar / In inima crizei actuale — deculturarea generalizata / Doi filozofi la sfarsit de mileniu, despre forma crestina a culturii europene / Cultura si barbaria interioara / Cele „trei orthodoxii” ale Orthodoxiei / „Costul ortodoxiei” / „Costul monoteismului” / Dialectica filozofica — mediere ecleziala / Deconstructii crestine vs crestinism deconstruit / Icoana si viitorul postmetafizic al crestinismului]

Modalități Plata si Livrare

Platesti online cu cardul sau la livrare ramburs in funcție de produs.

  • Cost livrare: va fi calculat în pagina de comanda după ce ați dat click pe butonul „catre magazin” și adaugati în coș produsele. Costul de livrare va fi afișat la finalizarea cumpărăturilor dacă produsul este în stoc in magazinul online.
  • Sute de produse beneficiază de transport gratuit dar și dacă valoarea cumpărăturilor dvs. depășește anumita suma în funcție de vânzător.
  • Verificare Colet Înainte de plată
  • Plata cu cardul in rate fara dobanda (in functie de card)

La livrările efectuate cu servicii de curierat, perioadele de predare pot fi modificate în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada Omnicron sau sărbători precum de Paște etc.

Garanție Produse:

Garanție de minim 12 luni la orice produs, vezi toate produsele.

Un produs expus de: libris.ro

Dreptul la Retur

Drept de retur  in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

Actualizat la: 22nd martie 2023

Declinare de responsabilitate – Disclaimer

Site-ul nu poate asigura exactitatea totala a datelor afișate in siteul acesta și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Prin urmare, datorită tipului activităților siteul acesta ca fiind un promotor al unor companii terțe, în cazul unor dezacorduri între datele afișate pe siteul acesta sau reclamele acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acestea din urmă vor predomina. Autorizațiile legale pentru vanzare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru punera in vanzare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate contin toate taxele, preț in lei sau ron inclusiv TVA.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul nostru nu are rubrica “Contul tau”, noi nu cerem date cu caracter personal. Asadar siteul nu manipulează date personale de la vizitatori.

Soluționarea online a litigiilor

ANPC

Asemenea cu Canonul ortodoxiei. Sinodul VII ecumenic Vol.1+2 – Ioan I. Ica

Informații suplimentare

Brand