Aspecte legale privind fotografiile pentru Wiki Loves Monuments

În articolul de față vom vorbi despre câteva aspecte legale, licență și nu numai, legate de încărcarea de fotografii pe Wikipedia, cu aplicare directă la participarea în concursul de fotografie liberă Wiki Loves Monuments. Autorul acestui articol este fotograf și vechi contribuitor la Wikipedia, nu jurist, informația prezentată este rezultatul cercetării personale pentru propriul uz, dacă aveți nevoie de sprijin legal, consultați un jurist. Dacă nu vă interesează un text lung pe teme legale, săriți direct la concluzie.

În primul rând, scopul concursului Wiki Loves Monuments este îmbogățirea enciclopediei libere Wikipedia cu informații despre monumentele istorice din țara noastră, deci în mod evident fotografiile participante trebuie să fie compatibile din punct de vedere al licenței cu Wikipedia, pentru a putea fi inserate în articole. Cum licența preferată de Wikipedia este Creative Commons – Atribuire – Distribuire în condiții identice, aceasta este și licența sub care trebuie distribuite fotografiile înscrise în concurs.

Cunoscută și sub formma abreviată CC-BY-SA, licența Creative Commons – Atribuire – Distribuire în condiții identice este considerată o licență liberă, ea permite folosirea liberă a lucrărilor, inclusiv în scopuri comerciale, și modificarea acestora atâta timp cât sunt respectate două condiții: trebuie creditat autorul și pentru orice opere derivate trebuie păstrată licența inițială (CC-BY-SA). Încălcarea acestor condiții este o violare a legii drepturilor de autor.

O creditare corectă presupune menționarea numelui autorului, menționarea licenței cu legătura la textul acesteia și o legătură la sursa originală. De asemenea, trebuie menționat dacă s-au făcut modificări față de versiunea originală. Iată o exemplificare de folosire corecta, având ca ilustrație fotografia câștigătoare a ediției din 2013 a concursului românesc Wiki Loves Monuments:

 

Cetatea Rupea, judetul Brasov
Cetatea Rupea, judetul Brasov de Diana Popescu, licență CC-BY-SA

O problemă pentru fotografii de monumente istorice dar și în general de clădiri din România este libertatea panoramei, sau mai bine zis lipsa acesteia. Libertatea panoramei este o prevedere legală existentă în legislația unor țări care prevede că se pot fotografia sau filma clădirile, uneori și sculpturi sau alte opere de artă, ce se află în spațiul public, fără a încălca drepturile de autor.

În România legea drepturilor de autor permite folosirea de imagini ale unor clădiri care încă sunt protejate de drepturile de autor numai în scopuri ne-comerciale, clauză incompatibilă cu libertatea licenței cerută de Wikipedia. Coroborând cu o altă prevedere a legii drepturilor de autor din Romania care prevede ca proprietatea intelectuală asupra unei cladiri îi apartine arhitectului pe toată durata vieții și moștenitorilor pe o perioadă de 70 de ani după moartea sa, rezultă ca putem fotografia liber și distribui apoi liber numai imagini ale monumentelor istorice (sau altor clădiri) al căror arhitect a murit în urmă cu cel puțin 70 de ani.

Aveți grijă la ce monumente fotografiați și ce alte clădiri mai apar în imagine pe lângă monumentul dorit, pentru ca aceasta este o problemă foarte serioasă, motiv pentru ca unele fotografii să fie sterse de pe Wikipedia.

O altă prevedere a legii drepturilor de autor care ne poate afecta este protecția portretului. Aceasta stipulează că utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Această clauză afectează direct fotografiile de tip portret care sunt încărcate pe Wikipedia și care (în afara unor condiții permise de lege) limitează folosirea acestor fotografii.

Totuși de multe ori monumentele istorice sunt înconjurate de turiști sau chiar simpli trecători, care în funcție de felul în care a fost realizată fotografia pot fi recunoscuți în imagine, ceea ce poate genera probleme legate de protecția portretului, în funcție de măsura în care subiectul principal al fotografiei poate fi considerat monumentul sau persoana.

Dincolo de implicația legală, apariția unor oameni într-o fotografie cu monumente istorice diminuează utilitatea enciclopedică a acesteia, așa că va sfatuiesc sa evitați cât puteți de mult o asemenea situație.

După toate chestiunile de licență și drepturi de autor, când o fotografie a unui monument istoric ieșit de sub protecția drepturilor de autor a fost publicată sub licență liberă, mai pot apărea unele limitări ulterioare ale utilizării sale. Spre exemplu, statul român a instituit prin legea monumentelor istorice (Legea 422/2001) așa numitul timbru al monumentelor istorice. Aceasta este o taxă pentru comercializarea în România a unor produse ce reprezintă fotografii sau imagini cu monumente istorice individualizate sau în ansambluri. Conform legii, lista conține cărți poștale ilustrate, plicuri, mărci poștale, hărți, pliante, broșuri, reviste, ghiduri turistice, cărți, albume, atlase, enciclopedii, filme artistice si documentare și alte produse asemănătoare.

Atâta informație legală poate părea înspăimântătoare, așa că hai să rezumăm în câteva cuvinte: fotografiile pentru Wikipedia trebuie să aibă licența liberă, aveți grijă la vechimea construcției fotografiate și încercați să nu apară oameni in fotografii cu monumente istorice.